Tilbage til projektoversigten

DYNAMISK VARMEREGNSKAB MED FOKUS PÅ INDEKLIMAMÅLING

Kan man påvirke beboernes adfærd ved at fremsende en månedlig smiley for boligens indeklima? Projektet har opsamlet resultaterne af et forsøg, hvor lejere i almene og private boliger har fået målt og visualiseret deres indeklima over tid - temperatur, fugt og CO2. Det gav respons.

Høj eller lav luftfugtighed, ringe udluftning, træk og varierende temperaturer, er alle forhold, der kan være irriterende eller direkte skadelige for os mennesker. Samtidig er passende udluftning og opvarmning nødvendig, for at undgå fugtproblemer så som skimmelsvamp og andre skader, der forkorter en bygningens levetid.

"Vi lever 90 % af vores liv inden døre, heraf 50 % i vores boliger. Vi har ganske enkelt behov for et godt indeklima, for at leve godt og længe," siger Göran Wilke, som er projektleder og partner i EXERGI.

Adfærdsregulering igennem smiley-ordning

Der er ikke tradition for at måle og synliggøre en bygnings indeklima, selvom det er et område, beboeren i høj grad selv kan påvirke. I 70 lejemål fordelt på en af Lejerbos afdelinger i Hvidovre samt DEAS i København, blev der i fyringssæsonen 2012-2013 installeret indeklimamålere i beboernes lejligheder, som målte temperatur, fugt og frisk luft/CO2.

Beboerne modtog hver måned et ark med en kort sammenfatning af resultaterne i den forudgående måned og en 'smiley' der afslørede boligens indeklima. Desuden kunne beboerne følge deres egen adfærd fra døgn til døgn, via en hjemmeside, hvilket halvdelen af beboerne benyttede sig af. Smiley-ordningens formål var at motivere og aktivere beboerne til at vælge dét indeklima, der er bedst for deres sundhed, bygningen og for miljøet.

"Det er klart at der ligger en masse teknik bag dette her, men de vigtigste resultater projektet har givet os er, at vi har fået beboerne til at interessere sig for det faktiske indeklima i deres lejligheder, og til at ændre brugsadfærd. Man kan sige, at vi fik løst den gordiske knude ved at få adskilt de tekniske varmebesparelser fra brugeradfærd, ved at gøre indeklimaet synligt." fortæller Göran Wilke.

Resultater og anbefalinger

Rapporten anbefaler, at boligorganisationer i langt større udstrækning gennemfører målinger af indeklima i lejligheder, til gavn for både beboere, bygninger og miljøet. Men Göran Wilkes råd er at starte i det små: "Start med at lave målinger dér hvor man tror der er problemer, fx i forhold til skimmelsvamp eller hvor det er beboerklager. Det er noget af det, som optager driftspersonalet mest, og det er mange penge at spare ved at fange fugtproblemerne før det går galt. Samtidig betyder målinger at klager og tvister kan afgøres ud fra faktiske målinger."

Der er også et vigtigt budskab til de boligafdelinger, som står over for en større renovering: "Mål indeklimaet før og efter og få det ind i kontrakten! Lav en kundetilfredshedsanalyse før renoveringen og få ind i kontrakten, hvordan indeklimaet og energiforbruget skal være efter renoveringen", anbefaler Göran og afslutter: "En gennemgribende modernisering skal gøre en bygning attraktiv i et 2050-perspektiv. Det skal være fokus på indretning, dagslys, indeklima, energi m.m. og så skal beboerne opleve at de har indflydelse. Ellers risikerer vi at miste det store potentiale der ligger i god brugsadfærd, sammen med følelsen af at have indflydelse på sin bolig."

Output

Rapporten som kan downloades her på siden, beskriver projektets indhold og resultater.

DTU har som supplement til denne rapport udarbejdet en teknisk baggrundsrapport 'Erfaringer fra projekt Dynamisk varmeregnskab', hvor lejernes respons, måleresultater mv. er beskrevet.

Kontaktperson

  • Navn: Göran Wilke
  • Tlf.: 21 20 55 58
  • Email: gw@exergi.dk
  • Organisation: EXERGI
PROJEKTTEMA:
Måling og visualisering af indeklima
ANSØGNINGSÅR:
2012
ANSØGER:
EXERGI i samarbejde med DTU, Lejerbo samt DEAS
KONTAKT:
Göran Wilke, EXERGI +45 21 20 55 58, gw@exergi.dk
BOLIGAFDELING(ER):
Egevolden 18, Hvidovre, Lejerbo afd. 184
BOLIGTYPE:
Etagebyggeri fra 1970’erne. 2,3 og 4 værelses lejligheder
ANTAL LEJEMÅL:
200
OPFØRELSESÅR:
1970
PROJEKTPARTNERE:
EXERGI, DTU Center for indeklima, Lejerbo og DEAS (parallelt forsøg i privat udlejningsejendom i Vanløse)
STØTTEBELØB FRA FORSØGSPULJEN:
890.000
SAMLET PROJEKTØKONOMI:
1.155.000
PROJEKTSTART OG -SLUT:
03. jun 2012 - 28. mar 2014